Renovering av elen i gamla hus

Behöver elinstallationerna i ditt hus ses över? Vi utför alla former av renoveringar av äldre elsystem, antingen i samband med en större helrenovering av hela huset eller som en enskild insats. Det kan röra sig om byte av elcentral, framdragning av fler uttag eller byte av kabel i befintliga kanaler.

Över åren har elinstallationerna kanske lappats och lagats, nya maskiner har kopplats in och kabeldragningarna blir med tiden mer och mer förvirrande. Kraven på en elinstallation ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 40-50 år sedan. Idag vill vi ha fler uttag, fler strömbrytare, dimmers och kanske infälld ytterbelysning. Enklast är att tänka in en uppgradering av de elektriska installationerna i samband med den renovering som ofta görs vid ägarbyte.

I en helrenovering av elen i ditt gamla hus ingår givetvis installation av jordfelsbrytare som en naturlig del för ökad elsäkerhet.

Att beräkna kostnaden för ny el i ett gammalt hus är inte helt lätt och beror till exempel på kvaliteten på befintliga rör och omfattningen av uppgraderingen. Kontakta oss gärna så kommer vi ut och tittar på era önskemål. Gör gärna en så tydlig skiss som möjligt i förväg. Kontaktuppgifterna hittar du i högerspalten.

Installationstips!
När du planerar en renovering av eldragningen i ditt hus ska du inte glömma övrig kabeldragning till telefon, TV och nätverk. Gör allt på en gång så slipper du fula, utanpåliggande, efterhandskonstruktioner.
Om du har ett äldre hus och vill behålla stilen på kontakter och brytare rekommenderar vi serien Renova som finns i både vitt och svart (och med tapetskydd!).